Toerisme Kasterlee

Kempense Heuvelrug

De Kempense Heuvelrug is alom gekend in de Kempen en daarbuiten als het grootste reliëf van de regio. Op deze rug zijn, door de krachten van de natuur en eeuwenlang gebruik door mensen, sporen aangebracht en uitgekerfd. Van een veelzijdig bodemgebruik is de heuvelrug geëvolueerd tot een aaneengesloten bos met bijzondere landschaps- en erfgoedwaarden.  Uitgestrekte naaldbossen afgewisseld met heideveldjes, vennen zoals het Zwart Water of Snepkensvijver, paraboolduinen, holle wegen en loofbosjes geven het landschap vorm. In het noorden wordt de heuvelrug geflankeerd door de vallei van de Aa, in het zuiden kijk je vanop de heuvelrug uit op de vallei van de Kleine Nete. 

De Kempense Heuvelrug is een overblijfsel van landduinen die ontstonden toen de zee zich terugtrok. De kern van deze smalle langgerekte bult is wel 15km lang, en verbindt met de bijhorende duingebieden de gemeenten Retie, Kasterlee, Herentals, Lille, Vorselaar en Grobbendonk.

Je kan er lange en prachtige wandelingen maken. Er zijn talrijke wandelingen, ruiterpaden en mountainbike-routes bewegwijzerd.  

De stichting Regionaal Landschap en de provincie Antwerpen heeft gedeelten van de Kempische Heuvelrug in eigendom. Om ook de volgende generaties te laten genieten van deze uitzonderlijke natuur, werd er een beheersplan voor de totale heuvelrug opgemaakt. Hierover kom je alles te weten in het boek 'Landschapsvisie & toeristisch ontwikkelingsplan Kempense Heuvelrug'.

Provinciaal Groendomein Hoge Mouw

Het Provinciaal Groendomein Hoge Mouw maakt deel uit van de Kempense Heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee. Het is eigendom van de Provincie Antwerpen, aangekocht in 1971. De oppervlakte bedraagt momenteel bijna 100 ha. Het Provinciaal Groendomein Hoge Mouw verwijst naar het hoogste punt van het domein, en naar het hoogste punt van gemeente Kasterlee. Het Provinciaal Groendomein Hoge Mouw is een paraboolduin op de Kempense Heuvelrug met een hoogte van bijna 30 meter. Het Provinciaal Groendomein Hoge Mouw sluit aan op twee andere duinen richting het dorp van Kasterlee; Zwarte Berg en de Kabouterberg, waar kinderen hun hartje kunnen ophalen.

Het naaldbosgebied met zand en duinen, en een rijke historiek, geeft heel wat inspiratie voor de educatieve werking van het Provinciaal Groendomein Hoge Mouw en het toeristisch aanbod van gemeente Kasterlee. Jong en oud kunnen er volop ontdekken en er op uit. (zie rechts bij downloads voor een plattegrond).

Je komt er meer over te weten in het boek ‘Kempense Heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee, Landschapsvisie & toeristisch ontwikkelingsplan – Slapende Reus’.

De Kempense Heuvelrug tussen Lichtaart en Herentals met de Netevallei

De afwisseling van depressies en zandruggen resulteert in een gradiënt van droog naar nat.  Aanvoer van voedselrijk water door de Boterpottenloop geeft een gradiënt van voedselrijk naar voedselarm. Deze wisselende omstandigheden leveren een karakteristieke en gevarieerde plantengroei op. Het open water van ‘Het Zwart Water’ en ‘Snepkesvijver’ in combinatie met het uitgestrekte bosgebied enerzijds en de weilanden langsheen de Kleine Nete anderzijds, biedt een geschikt habitat voor talrijke broed- en watervogels.

Het hoger gelegen reliëfrijk bosgebied op de Kempense Heuvelrug en de lager gelegen Kleine Nete met weilanden in de vallei vormen een complex met veel verscheidenheid. Samen met de variatie in vegetatietypes, resulteert dit in een afwisselend en daarmee esthetisch aantrekkelijk landschap, dat bovendien dankzij het sterke reliëf mooie zichten toelaat.

Het is een prachtig gebied om te bezoeken, grote delen tussen Lichtaart en Herentals maken deel uit van Europees beschermde natuur. Snepkensvijver, het Zwart Water, het Groot Moerven, het Lavendelven, de Heiberg zijn bijzondere natuurparels en vormen een prachtig landschap.  De bodemomstandigheden zorgen voor een typische vegetatie, in de nattere zones en rondom de vennen vind je o.a. veenmos, dophei, kleine zonnedauw, veenbes en veenpluis. Ook de geurige gagel komt er voor. Op de drogere stukken is de struikhei goed vertegenwoordigd. Ontdek hier de zeldzame plantensoorten en kom helemaal tot rust.  (bron: www.onroerenderfgoed.be en www.natuurpunt.be)

 

LCP