Toerisme Kasterlee

Toegankelijkheidsverklaring gemeentebestuur Kasterlee

Algemeen

Gemeentebestuur Kasterlee streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.kasterlee.be, www.visitkasterlee.be, www.gbsdepagadder.be, www.gbsdevlieger.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.
De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde info wordt aangeboden als pdf. Het lokaal bestuur Kasterlee kan op dit moment niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. We doen ons uiterste best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken. Mensen met een beperking kunnen steeds telefonische ondersteuning vragen via 014 85 00 01.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites te bevorderen

Het lokaal bestuur heeft de volgende maatregelen genomen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • controle vóór publicatie: de webredactie controleert vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: de webredactie voert tussentijdse controles uit op de content.

Op onze websites wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Bij de opmaak van een nieuwe website wordt met alle toegankelijkheidseisen rekening gehouden.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 07/09/2020.

Feedback

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Meld het ons via mail aan communicatie@kasterlee.be  Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 07/09/2020.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met het antwoord van de betrokken ambtenaar die overeenkomstig [artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de Algemeen Directeur via algemeen.directeur@kasterlee.be of klachten@kasterlee.be

LCP