Toerisme Kasterlee

Kasterlee Grafiekdorp

Hoe kreeg Kasterlee de naam van grafiekdorp en wie was Frans Masereel?

stichter

Fons Mertens studeerde aan de academie van Antwerpen in de afdeling Grafiek met specialiteit lithografie en aanverwante technische toepassingen. Als jonge kunstenaar en door zijn relaties in de Turnhoutse nijverheid kon hij veel waardevolle, nog ambachtelijke machines aankopen tegen een prijs per kilo. Oorspronkelijk installeerde hij zijn eerste atelier in Turnhout. Na zijn legerdienst ging hij op zoek naar een grotere locatie en kwam zo in 1962 terecht in Kasterlee. In de stallen van een boerderij in Houtum plaatste hij de drukpersen voor lithografie. Voor de boerderij maakte hij een terras waar de toeristen even rustig kon verpozen.

Naast wandelaars en fietsers vonden ook vrienden kunstenaars de weg naar Houtum en dronken er graag hun pintjes, terwijl ze eindeloos filosofeerden over kunst en maatschappij. Van het een kwam het ander en zo verdrongen de mensen stilaan de drukpersen. Op de buitengevel werden twee planken aangebracht waarop in grote letters Atelier Grafiek werd geschilderd. 'De Grafiek' was een feit. Van heinde en verre kwam de jeugd naar Kasterlee om zich te amuseren in de Grafiek.

Frans Masereel

Frans Masereel (1889-1972) was een groot Vlaams graficus en houtsnijder. Hij reisde veel, werkte voor verschillende dag- en weekbladen, illustreerde boeken van onder meer Victor Hugo. Hij is één van 'de Grote Vijf' die de Vlaamse grafische kunst na de Eerste Wereldoorlog nieuw leven inbliezen.

Grafiekdorp

Kasterlee heeft al meerdere titels gevoerd, onder meer Pompoendorp. Onder impuls van het Frans Masereel Centrum kreeg het er nog de titel van Grafiekdorp bij. Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het centrum werd voor de hele duur van de zomervakantie 1982 de medewerking van de horeca-uitbaters van Kasterlee gevraagd. Dankzij een kunstroute kon het brede publiek kennis maken met grafiek. 

Contactgegevens

Masereeldijk 5, Kasterlee
Tel. 014 85 22 52 - www.fransmasereelcentrum.be

 

LCP