Toerisme Kasterlee

Balderij - Rielenbroek - Winkelbroek

In de invloedssfeer van de Grote en de Kleine Kaliebeek, ligt een uitgestrekt moerasgebied. Dit moerasgebied bestaat uit een afwisseling van elzenbroekbossen, eiken-berkenbossen, wilgenstruwelen en drijftillen op verlande turfputten. Sporadisch komen open plekken voor met vochtige hooilanden en heischrale vegetaties. Het is een gebied met een bijzondere, rijke flora en veel vissen in het water.

Als je op pad wil gaan in de Balderij kan je rechts de themaroute downloaden.

 

LCP