Toerisme Kasterlee

Tentoonstelling archeologie

In maart '21 brachten archeologen van het Vlaams Erfgoed Centrum de geschiedenis van het dorpsplein in Kasterlee in kaart. Het archeologisch onderzoek kaderde in de heraanleg van de markt en de uitvoering van fase 2 van Masterplan De Met. In aanloop naar het onderzoek werd in 2019 rond de kerk en op de markt al een vooronderzoek uitgevoerd. Er werden sporen en greppels terug gevonden, die zeker ouder zijn dan de 18e eeuw.

Een opvallende vondst uit het archeologisch onderzoek in maart '21 zijn de overblijfselen van één van de twee oude waterpompen op de markt. De kaart van Ferraris uit de 18e eeuw toont op deze plaats een waterpartij. Het was dan ook een opsteker om deze koepelput, een ronde waterput met een bakstenen koepel, terug te vinden. De rechthoekige basis van de pomp was gekoppeld aan een grote ronde waterput. De bovenkant van de waterput werd op een gegeven moment dichtgemaakt met een bakstenen koepel. De put zelf is mogelijk ouder en opgebouwd uit kleine brokken ijzerzandsteen die op de Kempense heuvelrug werden ontgonnen.

Het team van archeologen vond ook verschillende sporen uit de ijzertijd met daarin aardewerk, paalsporen van een boerderij uit de Romeinse periode en ook greppels en vergravingen uit 16de tot 19de  eeuw. En op precies dezelfde plaats als waar de nieuwe weg over de markt zal lopen, troffen ze ook oude karrensporen aan.

Al deze sporen en vondsten werden zorgvuldig ingetekend en gedocumenteerd. De archeologen schrijven nu hun bevindingen neer in een rapport. In afwachting van deze resultaten kan je info vinden via Erfgoed Noorderkempen.

In en rond het toeristisch infokantoor vind je een mini-expo over de opgraving. De tentoonstelling loopt tot en met 30 september.

LCP