Toerisme Kasterlee

De Calievallei

In de invloedssfeer van de Grote en de Kleine Caliebeek, ligt een uitgestrekt moerasgebied. Dit moerasgebied bestaat uit een afwisseling van elzenbroekbossen, eiken-berkenbossen, wilgenstruwelen en drijftillen op verlande turfputten. Sporadisch komen open plekken voor met vochtige hooilanden en heischrale vegetaties. Het is een gebied met een bijzondere, rijke flora en veel vissen in het water.

Download rechts de themaroute als je op pad wilt gaan in de Calievallei.

LCP